Statistiche ALA

  GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
Totale rifiuti raccolti [kg]                        
Percentuale raccolta differenziata                        
Totale differenziata [kg]                        
Totale indifferenziata [kg]                        
Kg imballaggi in plastica                        
Kg di vetro e lattine                        
Kg di carta e cartone                        
Kg di umido raccolte                        
Kg di sfalci vegetali